สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) 6 34 15
2 003 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ โยธินวิทยา 1 1 1
3 004 โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล 0 0 0
4 005 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 23 34 32
5 006 โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว 2 4 4
6 007 โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง 0 0 0
7 008 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว 18 33 26
8 018 โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2 26 53 35
9 020 โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู 1 2 2
10 021 โรงเรียนบ้านกล้วย 1 1 1
11 030 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 62 190 112
12 031 โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี 3 5 4
13 032 โรงเรียนบ้านชัฏเจริญ 0 0 0
14 033 โรงเรียนบ้านตลาดควาย 0 0 0
15 034 โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 25 75 43
16 039 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 0 0 0
17 041 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 0 0 0
18 038 โรงเรียนบ้านทุ่งแจง 9 48 20
19 040 โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 6 26 12
20 035 โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 15 24 19
21 036 โรงเรียนบ้านท่ายาง 1 5 2
22 043 โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 0 0 0
23 045 โรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) 13 34 22
24 044 โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ 0 0 0
25 052 โรงเรียนบ้านพุคาย 1 10 3
26 054 โรงเรียนบ้านพุตะเคียน 2 9 2
27 055 โรงเรียนบ้านพุบอนบน 5 6 5
28 056 โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 2 6 3
29 051 โรงเรียนบ้านพุเกตุ 6 30 14
30 053 โรงเรียนบ้านพุแค 0 0 0
31 058 โรงเรียนบ้านมณีลอย 0 0 0
32 059 โรงเรียนบ้านมะขามเอน 5 16 8
33 061 โรงเรียนบ้านยางคู่ 5 9 6
34 064 โรงเรียนบ้านรางม่วง 3 5 4
35 063 โรงเรียนบ้านรางเฆ่ 3 13 6
36 062 โรงเรียนบ้านร่องเจริญ 3 4 4
37 065 โรงเรียนบ้านลำพระ 9 13 9
38 066 โรงเรียนบ้านวังปลา 7 21 8
39 067 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 4 16 7
40 068 โรงเรียนบ้านสันดอน 0 0 0
41 069 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0
42 194 โรงเรียนบ้านหนองขนาก 1 3 2
43 072 โรงเรียนบ้านหนองขาม 8 12 11
44 073 โรงเรียนบ้านหนองจอก (จิตติ-บุญศรี) 4 8 5
45 074 โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด 1 1 1
46 075 โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 8 18 11
47 076 โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว 0 0 0
48 077 โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 0 0 0
49 078 โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง 1 3 1
50 079 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 2 8 5
51 080 โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ 5 11 8
52 084 โรงเรียนบ้านหนองลังกา 2 8 5
53 085 โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 4 6 6
54 086 โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า 1 2 1
55 087 โรงเรียนบ้านหนองสีนวล 0 0 0
56 088 โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว 0 0 0
57 083 โรงเรียนบ้านหนองแร้ง 2 4 4
58 070 โรงเรียนบ้านหนองโก 2 6 4
59 082 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 0 0 0
60 081 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ปากท่อ 7 37 15
61 093 โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน 3 6 6
62 095 โรงเรียนบ้านหินสี 4 8 7
63 094 โรงเรียนบ้านหินสี(สาขาบ้านลานคา) 8 13 11
64 096 โรงเรียนบ้านหุบพริก 10 60 25
65 089 โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง 4 10 6
66 090 โรงเรียนบ้านห้วยผาก 3 5 4
67 091 โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน 17 49 31
68 092 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 10 34 18
69 097 โรงเรียนบ้านอ่างหิน 0 0 0
70 022 โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า 1 1 1
71 024 โรงเรียนบ้านเขากรวด 0 0 0
72 025 โรงเรียนบ้านเขาช้าง 3 3 3
73 026 โรงเรียนบ้านเขาถ่าน 6 11 7
74 027 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 1 1 1
75 028 โรงเรียนบ้านเขาพระเอก 3 5 5
76 029 โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน 1 1 1
77 046 โรงเรียนบ้านเบิกไพร 17 37 22
78 060 โรงเรียนบ้านแม่ประจัน 2 5 4
79 023 โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร 4 13 8
80 049 โรงเรียนบ้านโป่ง 1 1 1
81 047 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 49 142 86
82 048 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง 5 48 13
83 050 โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด 5 9 8
84 042 โรงเรียนบ้านไทรงาม 2 2 2
85 057 โรงเรียนบ้านไพรสะเดา 4 8 4
86 098 โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ 1 1 1
87 100 โรงเรียนมหาราช7 38 82 55
88 101 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 33 90 55
89 112 โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน 0 0 0
90 188 โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน (ราษฎร์สามัคคีอุทิศ) 1 1 1
91 118 โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ 1 1 1
92 117 โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) 15 37 22
93 120 โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 21 43 33
94 121 โรงเรียนวัดดอนตะโก 0 0 0
95 122 โรงเรียนวัดดอนทราย 1 1 1
96 119 โรงเรียนวัดดอนแจง 1 5 2
97 123 โรงเรียนวัดด่านทับตะโก 12 23 18
98 126 โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง 0 0 0
99 124 โรงเรียนวัดท่าโขลง 1 2 2
100 125 โรงเรียนวัดท้ายเมือง 3 7 3
101 127 โรงเรียนวัดนาขุนแสน 2 3 3
102 128 โรงเรียนวัดนาหนอง 0 0 0
103 129 โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 20 69 34
104 130 โรงเรียนวัดบางกระ 16 29 18
105 131 โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 24 46 28
106 132 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 0 0 0
107 189 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย (เฟื้อราษฎร์บำรุง) 2 6 2
108 133 โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ 0 0 0
109 134 โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0
110 193 โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา 1 3 2
111 135 โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 23 65 39
112 136 โรงเรียนวัดปากท่อ (ปากท่อวิทยาคาร) 16 39 27
113 137 โรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล) 9 23 14
114 140 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 13 20 15
115 190 โรงเรียนวัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร) 11 26 14
116 141 โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม 1 1 1
117 139 โรงเรียนวัดพเนินพลู 21 32 23
118 144 โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี 3 5 5
119 145 โรงเรียนวัดยางงาม 9 11 9
120 146 โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 1 3 2
121 147 โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ 5 8 7
122 148 โรงเรียนวัดวังมะนาว 7 13 11
123 149 โรงเรียนวัดวันดาว 0 0 0
124 150 โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม 0 0 0
125 152 โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ 2 2 2
126 153 โรงเรียนวัดศาลเจ้า 0 0 0
127 154 โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส 1 1 1
128 155 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1 1 1
129 156 โรงเรียนวัดสันติการาม 7 12 10
130 157 โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง 3 4 4
131 159 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) 1 1 1
132 160 โรงเรียนวัดหนองตาหลวง 3 11 6
133 161 โรงเรียนวัดหนองบัว 0 0 0
134 162 โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย 2 5 4
135 163 โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ 8 16 12
136 164 โรงเรียนวัดหนามพุงดอ 1 1 1
137 168 โรงเรียนวัดหัวป่า 0 0 0
138 165 โรงเรียนวัดห้วยตะแคง 3 7 5
139 167 โรงเรียนวัดห้วยหมู 11 32 20
140 166 โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 17 54 32
141 173 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส 0 0 0
142 174 โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี 0 0 0
143 175 โรงเรียนวัดอัมพวัน 1 1 1
144 104 โรงเรียนวัดเกตุน้อย 0 0 0
145 105 โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) 9 18 14
146 106 โรงเรียนวัดเกาะศาลพระ 0 0 0
147 108 โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม 0 0 0
148 109 โรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร 1 1 1
149 110 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 32 89 59
150 111 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 100 246 153
151 107 โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ 0 0 0
152 115 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 18 36 27
153 151 โรงเรียนวัดเวียงทุน 3 12 4
154 169 โรงเรียนวัดเหนือวน 0 0 0
155 191 โรงเรียนวัดเหนือวน (ประชาอุทิศ) 1 1 1
156 113 โรงเรียนวัดแคทราย 0 0 0
157 116 โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 2 2 2
158 114 โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ 0 0 0
159 142 โรงเรียนวัดโพธิ์ดก 4 7 6
160 143 โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม 10 19 11
161 158 โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม 5 13 10
162 170 โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง 0 0 0
163 171 โรงเรียนวัดใหม่นครบาล 3 10 4
164 172 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 5 10 7
165 138 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 0 0 0
166 192 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (เจริญราษฎร์วิทยาคม) 7 15 9
167 176 โรงเรียนวันครู 2503 1 3 1
168 177 โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ 1 1 1
169 178 โรงเรียนสินแร่สยาม 3 7 5
170 179 โรงเรียนสีวะรา 9 22 16
171 181 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 14 68 20
172 182 โรงเรียนอนุบาลบ้านคา 5 8 7
173 183 โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 50 134 71
174 185 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 70 216 111
175 186 โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) 8 17 8
176 187 โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 22 38 27
177 184 โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี 3 12 5
178 103 โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 2 3 3
179 016 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) 16 30 27
180 037 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) 34 69 54
181 002 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 3 24 8
182 009 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 15 38 20
183 010 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 9 38 10
184 017 โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา 0 0 0
185 019 โรงเรียนนารีวิทยา 8 28 11
186 099 โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ 1 3 1
187 180 โรงเรียนสุริยวงศ์ 6 23 6
188 102 โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย 4 6 4
189 011 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) 0 0 0
190 012 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม 0 0 0
191 013 โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) 0 0 0
192 014 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) 0 0 0
193 015 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 0 0 0
รวม 1335 3436 2054
5490

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางรุ่งอรุณ สว่างดี หรือ นางสาวเบญจมาศ หลงสมบุญ โทร. 032-327140
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]