สรุปเหรียญรางวัล สพป. ราชบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 75 16 4 1 95
2 อนุบาลราชบุรี 50 10 3 4 63
3 บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 46 9 2 3 57
4 บ้านโป่งกระทิงบน 24 14 6 5 44
5 วัดเขาปิ่นทอง 21 4 3 2 28
6 อนุบาลปากท่อ 19 12 6 8 37
7 รุจิรพัฒน์ 18 8 3 2 29
8 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) 17 10 4 3 31
9 ชุมชนบ้านบ่อ 14 6 0 2 20
10 มหาราช7 13 8 12 4 33
11 บ้านตะโกล่าง 13 6 1 3 20
12 วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 12 4 5 2 21
13 วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 12 4 0 4 16
14 วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 12 3 1 0 16
15 บ้านท่ามะขาม 11 0 1 3 12
16 วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 10 5 3 2 18
17 ไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) 10 2 2 2 14
18 วัดห้วยไผ่ 10 1 2 2 13
19 วัดห้วยหมู 10 1 0 0 11
20 วัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) 9 5 1 0 15
21 วัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 8 6 3 4 17
22 บ้านเบิกไพร 8 3 4 0 15
23 ดรุณาราชบุรี 7 5 2 1 14
24 อนุบาลจอมบึง 7 4 2 0 13
25 อนุบาลสวนผึ้ง 7 2 5 4 14
26 นารีวิทยา 7 1 0 0 8
27 บ้านห้วยยางโทน 6 6 3 1 15
28 วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม 6 3 0 1 9
29 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 6 3 0 0 9
30 บ้านหนองขาม 6 2 0 0 8
31 อนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) 6 1 0 1 7
32 วัดไผ่ล้อม (เจริญราษฎร์วิทยาคม) 6 0 0 0 6
33 ชุมชนวัดรางบัว 5 7 3 1 15
34 วัดพเนินพลู 5 6 3 3 14
35 วัดยางงาม 5 3 0 0 8
36 วัดหนองพันจันทร์ 5 1 1 0 7
37 บ้านหินสี(สาขาบ้านลานคา) 5 1 0 2 6
38 บ้านหุบพริก 5 1 0 1 6
39 วัดโสดาประดิษฐาราม 5 0 0 0 5
40 วัดปากท่อ (ปากท่อวิทยาคาร) 4 6 2 2 12
41 วัดพิกุลทอง 4 5 3 0 12
42 บ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) 4 4 2 1 10
43 บ้านวังปลา 4 3 0 0 7
44 วัดวังมะนาว 4 3 0 0 7
45 วัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร) 4 2 2 2 8
46 บ้านห้วยศาลา 4 2 2 2 8
47 วัดสันติการาม 4 2 0 1 6
48 กลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) 4 2 0 0 6
49 วัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) 4 1 1 0 6
50 บ้านทุ่งแฝก 4 1 1 0 6
51 วัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล) 4 1 0 2 5
52 บ้านหนองปากชัฎ 4 1 0 0 5
53 บ้านมะขามเอน 4 0 1 0 5
54 ธรรมศาสตร์-จุฬา 2 3 8 5 1 16
55 วัดบางกระ 3 5 2 4 10
56 สีวะรา 3 5 1 0 9
57 บ้านลำพระ 3 4 1 1 8
58 บ้านทุ่งแจง 3 4 0 1 7
59 บ้านยางคู่ 3 2 0 0 5
60 วัดด่านทับตะโก 3 1 5 3 9
61 วัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 3 1 0 1 4
62 บ้านหินสี 3 1 0 0 4
63 กองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 3 0 0 0 3
64 วัดสูงเนินราษฎรบำรุง 3 0 0 0 3
65 บ้านหนองวัวดำ 3 0 0 0 3
66 บ้านห้วยผาก 3 0 0 0 3
67 บ้านหนองนกกะเรียน 2 2 2 2 6
68 บ้านโป่งกระทิงล่าง 2 2 1 0 5
69 บ้านพุเกตุ 2 2 1 0 5
70 บ้านหนองไผ่ อ.ปากท่อ 2 2 0 3 4
71 บ้านห้วยท่าช้าง 2 2 0 0 4
72 วัดราษฎร์สมานฉันท์ 2 1 2 0 5
73 อนุบาลบ้านคา 2 1 2 0 5
74 วัดหนองตาหลวง 2 1 0 0 3
75 สินแร่สยาม 2 1 0 0 3
76 บ้านหนองจอก (จิตติ-บุญศรี) 2 1 0 0 3
77 วัดโพธิ์ดก 2 0 1 1 3
78 อนุบาลเมืองราชบุรี 2 0 1 0 3
79 วัดใหม่นครบาล 2 0 0 1 2
80 วัดห้วยตะแคง 2 0 0 0 2
81 ชุมชนวัดคูบัว 2 0 0 0 2
82 บ้านหนองแร้ง 2 0 0 0 2
83 วัดหนองบัวค่าย 2 0 0 0 2
84 บ้านเขาถ่าน 1 4 0 0 5
85 บ้านพุบอนบน 1 2 1 1 4
86 สุริยวงศ์ 1 2 0 1 3
87 บ้านไพรสะเดา 1 2 0 0 3
88 บ้านร่องเจริญ 1 2 0 0 3
89 วัดยอดสุวรรณคีรี 1 2 0 0 3
90 บ้านสวนผึ้ง 1 1 1 0 3
91 บ้านหัวเขาจีน 1 1 1 0 3
92 เรืองวิทย์พระหฤทัย 1 1 0 2 2
93 บ้านชัฎหนองหมี 1 1 0 1 2
94 บ้านรางม่วง 1 1 0 1 2
95 บ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 1 1 0 0 2
96 วัดนาขุนแสน 1 1 0 0 2
97 บ้านหนองปรือ 1 1 0 0 2
98 บ้านหนองลังกา 1 1 0 0 2
99 บ้านเขาพระเอก 1 0 2 0 3
100 บ้านรางเฆ่ 1 0 1 0 2
101 บ้านพุตะเคียน 1 0 1 0 2
102 บ้านแม่ประจัน 1 0 1 0 2
103 โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 1 0 1 0 2
104 บ้านกล้วย 1 0 0 0 1
105 บ้านหนองขนาก 1 0 0 0 1
106 วัดท่าโขลง 1 0 0 0 1
107 วัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) 1 0 0 0 1
108 บ้านหนองศาลเจ้า 1 0 0 0 1
109 บ้านเขาถ้ำ 1 0 0 0 1
110 วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 1 0 0 0 1
111 สมนึกวิทิศวรการ 1 0 0 0 1
112 บ้านท่ายาง 1 0 0 0 1
113 บ้านพุคาย 1 0 0 0 1
114 วัดดอนแจง 1 0 0 0 1
115 วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา 1 0 0 0 1
116 วัดสว่างอารมณ์ 1 0 0 0 1
117 วัดอัมพวัน 1 0 0 0 1
118 วันครู 2503 1 0 0 0 1
119 บ้านโกรกสิงขร 0 3 1 0 4
120 วัดท้ายเมือง 0 3 0 0 3
121 วัดเวียงทุน 0 3 0 0 3
122 บ้านเขาช้าง 0 2 0 1 2
123 วัดบ้านกล้วย (เฟื้อราษฎร์บำรุง) 0 2 0 0 2
124 บ้านหนองโก 0 2 0 0 2
125 บ้านโป่งเจ็ด 0 1 2 2 3
126 บ้านไทรงาม 0 1 1 0 2
127 วัดศรัทธาราษฎร์ 0 1 0 1 1
128 วัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 0 1 0 1 1
129 วัดชัฏใหญ่ 0 1 0 0 1
130 น้ำตกห้วยสวนพลู 0 1 0 0 1
131 วัดดอนทราย 0 1 0 0 1
132 บ้านหนองบัวหิ่ง 0 0 1 0 1
133 บ้านเขาอีส้าน 0 0 1 0 1
134 วัดเขาถ้ำกุญชร 0 0 1 0 1
135 บ้านหนองตาเนิด 0 0 0 1 0
136 บ้านเก่าต้นมะค่า 0 0 0 1 0
137 บ้านโป่ง 0 0 0 1 0
138 ประชาพัฒนาวิทย์ 0 0 0 1 0
139 วัดคุ้งกระถิน (ราษฎร์สามัคคีอุทิศ) 0 0 0 1 0
140 วัดพิบูลวนาราม 0 0 0 1 0
141 วัดสนามสุทธาวาส 0 0 0 1 0
142 วัดหนามพุงดอ 0 0 0 1 0
143 กองทัพบกอุปถัมภ์ โยธินวิทยา 0 0 0 0 0
144 พิบูลสงครามอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0
145 วัดเหนือวน (ประชาอุทิศ) 0 0 0 0 0
รวม 685 307 139 118 1,131