สรุปเหรียญรางวัล สพป. ราชบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 70 15 4 1 89
2 อนุบาลราชบุรี 50 10 3 4 63
3 บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 45 8 2 3 55
4 อนุบาลปากท่อ 19 12 6 8 37
5 บ้านโป่งกระทิงบน 18 13 6 5 37
6 รุจิรพัฒน์ 18 8 3 2 29
7 วัดเขาปิ่นทอง 18 4 3 2 25
8 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) 15 9 4 3 28
9 มหาราช7 13 8 12 4 33
10 บ้านตะโกล่าง 13 6 1 3 20
11 วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 11 4 0 4 15
12 บ้านท่ามะขาม 11 0 1 3 12
13 วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 10 3 5 2 18
14 ไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) 10 2 2 2 14
15 วัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) 9 5 1 0 15
16 วัดห้วยไผ่ 9 1 2 2 12
17 วัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 8 6 3 4 17
18 วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 8 5 3 2 16
19 ดรุณาราชบุรี 7 5 2 1 14
20 ชุมชนบ้านบ่อ 7 5 0 2 12
21 บ้านเบิกไพร 7 3 4 0 14
22 นารีวิทยา 7 1 0 0 8
23 วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 6 3 1 0 10
24 วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม 6 3 0 1 9
25 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 6 3 0 0 9
26 บ้านหนองขาม 6 2 0 0 8
27 วัดไผ่ล้อม (เจริญราษฎร์วิทยาคม) 6 0 0 0 6
28 ชุมชนวัดรางบัว 5 7 3 1 15
29 วัดพเนินพลู 5 6 3 3 14
30 บ้านห้วยยางโทน 5 6 3 1 14
31 วัดยางงาม 5 3 0 0 8
32 อนุบาลสวนผึ้ง 5 2 5 4 12
33 บ้านหินสี(สาขาบ้านลานคา) 5 1 0 2 6
34 บ้านหุบพริก 5 1 0 1 6
35 วัดโสดาประดิษฐาราม 5 0 0 0 5
36 วัดพิกุลทอง 4 5 3 0 12
37 วัดปากท่อ (ปากท่อวิทยาคาร) 4 5 2 2 11
38 บ้านวังปลา 4 3 0 0 7
39 วัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร) 4 2 2 2 8
40 บ้านห้วยศาลา 4 2 2 2 8
41 วัดสันติการาม 4 2 0 1 6
42 วัดวังมะนาว 4 2 0 0 6
43 วัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) 4 1 1 0 6
44 อนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) 4 1 0 1 5
45 บ้านหนองปากชัฎ 4 1 0 0 5
46 บ้านมะขามเอน 4 0 1 0 5
47 ธรรมศาสตร์-จุฬา 2 3 8 5 1 16
48 สีวะรา 3 5 1 0 9
49 บ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) 3 4 2 1 9
50 อนุบาลจอมบึง 3 4 2 0 9
51 บ้านทุ่งแจง 3 4 0 0 7
52 บ้านยางคู่ 3 2 0 0 5
53 วัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล) 3 1 0 2 4
54 วัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 3 1 0 1 4
55 บ้านหินสี 3 1 0 0 4
56 บ้านทุ่งแฝก 3 1 0 0 4
57 กลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) 3 1 0 0 4
58 กองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 3 0 0 0 3
59 บ้านหนองวัวดำ 3 0 0 0 3
60 บ้านห้วยผาก 3 0 0 0 3
61 วัดบางกระ 2 5 2 4 9
62 บ้านหนองนกกะเรียน 2 2 2 2 6
63 บ้านโป่งกระทิงล่าง 2 2 1 0 5
64 บ้านพุเกตุ 2 2 1 0 5
65 บ้านหนองไผ่ อ.ปากท่อ 2 2 0 3 4
66 บ้านห้วยท่าช้าง 2 2 0 0 4
67 วัดด่านทับตะโก 2 1 5 3 8
68 อนุบาลบ้านคา 2 1 2 0 5
69 วัดหนองพันจันทร์ 2 1 1 0 4
70 วัดหนองตาหลวง 2 1 0 0 3
71 บ้านหนองจอก (จิตติ-บุญศรี) 2 1 0 0 3
72 วัดห้วยหมู 2 1 0 0 3
73 วัดโพธิ์ดก 2 0 1 1 3
74 ชุมชนวัดคูบัว 2 0 0 0 2
75 บ้านหนองแร้ง 2 0 0 0 2
76 วัดหนองบัวค่าย 2 0 0 0 2
77 บ้านลำพระ 1 4 1 1 6
78 บ้านเขาถ่าน 1 4 0 0 5
79 บ้านพุบอนบน 1 2 1 1 4
80 สุริยวงศ์ 1 2 0 1 3
81 บ้านไพรสะเดา 1 2 0 0 3
82 บ้านร่องเจริญ 1 2 0 0 3
83 วัดยอดสุวรรณคีรี 1 2 0 0 3
84 บ้านหัวเขาจีน 1 1 1 0 3
85 เรืองวิทย์พระหฤทัย 1 1 0 2 2
86 บ้านรางม่วง 1 1 0 1 2
87 บ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 1 1 0 0 2
88 วัดนาขุนแสน 1 1 0 0 2
89 สินแร่สยาม 1 1 0 0 2
90 บ้านชัฎหนองหมี 1 1 0 0 2
91 บ้านหนองปรือ 1 1 0 0 2
92 บ้านหนองลังกา 1 1 0 0 2
93 บ้านเขาพระเอก 1 0 2 0 3
94 บ้านรางเฆ่ 1 0 1 0 2
95 อนุบาลเมืองราชบุรี 1 0 1 0 2
96 บ้านพุตะเคียน 1 0 1 0 2
97 บ้านแม่ประจัน 1 0 1 0 2
98 โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 1 0 1 0 2
99 บ้านหนองขนาก 1 0 0 0 1
100 วัดท่าโขลง 1 0 0 0 1
101 วัดสูงเนินราษฎรบำรุง 1 0 0 0 1
102 บ้านหนองศาลเจ้า 1 0 0 0 1
103 บ้านเขาถ้ำ 1 0 0 0 1
104 วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 1 0 0 0 1
105 สมนึกวิทิศวรการ 1 0 0 0 1
106 บ้านท่ายาง 1 0 0 0 1
107 บ้านพุคาย 1 0 0 0 1
108 วัดดอนแจง 1 0 0 0 1
109 วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา 1 0 0 0 1
110 วัดสว่างอารมณ์ 1 0 0 0 1
111 วัดห้วยตะแคง 1 0 0 0 1
112 วัดอัมพวัน 1 0 0 0 1
113 วันครู 2503 1 0 0 0 1
114 บ้านโกรกสิงขร 0 3 1 0 4
115 วัดท้ายเมือง 0 3 0 0 3
116 วัดเวียงทุน 0 3 0 0 3
117 บ้านเขาช้าง 0 2 0 1 2
118 วัดบ้านกล้วย (เฟื้อราษฎร์บำรุง) 0 2 0 0 2
119 บ้านหนองโก 0 2 0 0 2
120 บ้านโป่งเจ็ด 0 1 2 2 3
121 วัดราษฎร์สมานฉันท์ 0 1 2 0 3
122 บ้านไทรงาม 0 1 1 0 2
123 วัดศรัทธาราษฎร์ 0 1 0 1 1
124 วัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 0 1 0 1 1
125 น้ำตกห้วยสวนพลู 0 1 0 0 1
126 วัดดอนทราย 0 1 0 0 1
127 บ้านสวนผึ้ง 0 0 1 0 1
128 บ้านหนองบัวหิ่ง 0 0 1 0 1
129 บ้านเขาอีส้าน 0 0 1 0 1
130 วัดเขาถ้ำกุญชร 0 0 1 0 1
131 บ้านหนองตาเนิด 0 0 0 1 0
132 บ้านเก่าต้นมะค่า 0 0 0 1 0
133 บ้านโป่ง 0 0 0 1 0
134 ประชาพัฒนาวิทย์ 0 0 0 1 0
135 วัดคุ้งกระถิน (ราษฎร์สามัคคีอุทิศ) 0 0 0 1 0
136 วัดพิบูลวนาราม 0 0 0 1 0
137 วัดสนามสุทธาวาส 0 0 0 1 0
138 วัดหนามพุงดอ 0 0 0 1 0
139 วัดใหม่นครบาล 0 0 0 1 0
140 กองทัพบกอุปถัมภ์ โยธินวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 608 296 138 116 1,158