สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ราชบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 40 20 12 72 75 16 4 1 95
2 อนุบาลราชบุรี 29 16 7 52 50 10 3 4 63
3 บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 11 13 10 34 46 9 2 3 57
4 วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 9 1 2 12 12 3 1 0 16
5 อนุบาลปากท่อ 8 5 5 18 19 12 6 8 37
6 บ้านโป่งกระทิงบน 8 4 15 27 24 14 6 5 44
7 วัดห้วยหมู 8 0 0 8 10 1 0 0 11
8 รุจิรพัฒน์ 6 12 4 22 18 8 3 2 29
9 วัดเขาปิ่นทอง 6 10 2 18 21 4 3 2 28
10 วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 6 2 4 12 12 4 0 4 16
11 วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 5 6 1 12 10 5 3 2 18
12 ชุมชนบ้านบ่อ 5 4 3 12 14 6 0 2 20
13 วัดห้วยไผ่ 5 1 2 8 10 1 2 2 13
14 วัดยางงาม 5 0 1 6 5 3 0 0 8
15 วัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 4 5 3 12 8 6 3 4 17
16 บ้านตะโกล่าง 4 3 4 11 13 6 1 3 20
17 บ้านห้วยยางโทน 4 2 1 7 6 6 3 1 15
18 มหาราช7 3 7 3 13 13 8 12 4 33
19 ไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) 3 3 1 7 10 2 2 2 14
20 บ้านเบิกไพร 3 2 1 6 8 3 4 0 15
21 ดรุณาราชบุรี 3 1 3 7 7 5 2 1 14
22 นารีวิทยา 3 1 1 5 7 1 0 0 8
23 วัดไผ่ล้อม (เจริญราษฎร์วิทยาคม) 3 1 1 5 6 0 0 0 6
24 วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 3 0 2 5 12 4 5 2 21
25 วัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) 3 0 0 3 4 1 1 0 6
26 วัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล) 3 0 0 3 4 1 0 2 5
27 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) 2 7 3 12 17 10 4 3 31
28 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 2 3 2 7 6 3 0 0 9
29 วัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) 2 3 1 6 9 5 1 0 15
30 อนุบาลจอมบึง 2 3 1 6 7 4 2 0 13
31 วัดพเนินพลู 2 2 2 6 5 6 3 3 14
32 อนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) 2 2 1 5 6 1 0 1 7
33 บ้านหนองขาม 2 2 0 4 6 2 0 0 8
34 บ้านหินสี(สาขาบ้านลานคา) 2 2 0 4 5 1 0 2 6
35 วัดโสดาประดิษฐาราม 2 1 0 3 5 0 0 0 5
36 บ้านหินสี 2 1 0 3 3 1 0 0 4
37 วัดด่านทับตะโก 2 0 2 4 3 1 5 3 9
38 บ้านทุ่งแฝก 2 0 1 3 4 1 1 0 6
39 กองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 2 0 1 3 3 0 0 0 3
40 วัดสูงเนินราษฎรบำรุง 2 0 1 3 3 0 0 0 3
41 บ้านหนองปากชัฎ 2 0 0 2 4 1 0 0 5
42 วัดพิกุลทอง 1 2 4 7 4 5 3 0 12
43 วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม 1 2 0 3 6 3 0 1 9
44 บ้านมะขามเอน 1 2 0 3 4 0 1 0 5
45 บ้านทุ่งแจง 1 2 0 3 3 4 0 1 7
46 วัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร) 1 1 1 3 4 2 2 2 8
47 บ้านสวนผึ้ง 1 1 1 3 1 1 1 0 3
48 วัดหนองตาหลวง 1 1 0 2 2 1 0 0 3
49 สินแร่สยาม 1 1 0 2 2 1 0 0 3
50 วัดปากท่อ (ปากท่อวิทยาคาร) 1 0 1 2 4 6 2 2 12
51 บ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) 1 0 1 2 4 4 2 1 10
52 วัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 1 0 1 2 3 1 0 1 4
53 วัดใหม่นครบาล 1 0 1 2 2 0 0 1 2
54 บ้านหนองจอก (จิตติ-บุญศรี) 1 0 0 1 2 1 0 0 3
55 วัดห้วยตะแคง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
56 บ้านชัฎหนองหมี 1 0 0 1 1 1 0 1 2
57 บ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
58 บ้านรางเฆ่ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
59 บ้านกล้วย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 บ้านหนองขนาก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 วัดท่าโขลง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 วัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 ชุมชนวัดรางบัว 0 5 3 8 5 7 3 1 15
64 บ้านท่ามะขาม 0 4 4 8 11 0 1 3 12
65 บ้านหุบพริก 0 3 2 5 5 1 0 1 6
66 วัดบางกระ 0 3 1 4 3 5 2 4 10
67 บ้านวังปลา 0 3 0 3 4 3 0 0 7
68 บ้านลำพระ 0 3 0 3 3 4 1 1 8
69 วัดหนองพันจันทร์ 0 2 2 4 5 1 1 0 7
70 อนุบาลเมืองราชบุรี 0 2 0 2 2 0 1 0 3
71 สีวะรา 0 1 3 4 3 5 1 0 9
72 บ้านห้วยศาลา 0 1 2 3 4 2 2 2 8
73 ธรรมศาสตร์-จุฬา 2 0 1 1 2 3 8 5 1 16
74 บ้านหนองไผ่ อ.ปากท่อ 0 1 1 2 2 2 0 3 4
75 บ้านหนองนกกะเรียน 0 1 0 1 2 2 2 2 6
76 บ้านห้วยท่าช้าง 0 1 0 1 2 2 0 0 4
77 ชุมชนวัดคูบัว 0 1 0 1 2 0 0 0 2
78 บ้านไพรสะเดา 0 1 0 1 1 2 0 0 3
79 บ้านร่องเจริญ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
80 วัดนาขุนแสน 0 1 0 1 1 1 0 0 2
81 บ้านหนองศาลเจ้า 0 1 0 1 1 0 0 0 1
82 บ้านเขาถ้ำ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
83 อนุบาลสวนผึ้ง 0 0 4 4 7 2 5 4 14
84 วัดวังมะนาว 0 0 3 3 4 3 0 0 7
85 กลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) 0 0 2 2 4 2 0 0 6
86 วัดโพธิ์ดก 0 0 2 2 2 0 1 1 3
87 บ้านหนองแร้ง 0 0 2 2 2 0 0 0 2
88 บ้านพุบอนบน 0 0 2 2 1 2 1 1 4
89 วัดสันติการาม 0 0 1 1 4 2 0 1 6
90 บ้านยางคู่ 0 0 1 1 3 2 0 0 5
91 บ้านโป่งกระทิงล่าง 0 0 1 1 2 2 1 0 5
92 วัดหนองบัวค่าย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
93 สุริยวงศ์ 0 0 1 1 1 2 0 1 3
94 วัดยอดสุวรรณคีรี 0 0 1 1 1 2 0 0 3
95 บ้านหัวเขาจีน 0 0 1 1 1 1 1 0 3
96 เรืองวิทย์พระหฤทัย 0 0 1 1 1 1 0 2 2
97 บ้านพุตะเคียน 0 0 1 1 1 0 1 0 2
98 วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
99 สมนึกวิทิศวรการ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
100 บ้านโกรกสิงขร 0 0 1 1 0 3 1 0 4
101 วัดบ้านกล้วย (เฟื้อราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1 0 2 0 0 2
102 วัดชัฏใหญ่ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
103 บ้านหนองวัวดำ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
104 บ้านห้วยผาก 0 0 0 0 3 0 0 0 3
105 บ้านพุเกตุ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
106 วัดราษฎร์สมานฉันท์ 0 0 0 0 2 1 2 0 5
107 อนุบาลบ้านคา 0 0 0 0 2 1 2 0 5
108 บ้านเขาถ่าน 0 0 0 0 1 4 0 0 5
109 บ้านรางม่วง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
110 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
111 บ้านหนองลังกา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
112 บ้านเขาพระเอก 0 0 0 0 1 0 2 0 3
113 บ้านแม่ประจัน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
114 โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
115 บ้านท่ายาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
116 บ้านพุคาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
117 วัดดอนแจง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
118 วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
119 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
120 วัดอัมพวัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 วันครู 2503 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 วัดท้ายเมือง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
123 วัดเวียงทุน 0 0 0 0 0 3 0 0 3
124 บ้านเขาช้าง 0 0 0 0 0 2 0 1 2
125 บ้านหนองโก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
126 บ้านโป่งเจ็ด 0 0 0 0 0 1 2 2 3
127 บ้านไทรงาม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
128 วัดศรัทธาราษฎร์ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
129 วัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
130 น้ำตกห้วยสวนพลู 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 วัดดอนทราย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
132 บ้านหนองบัวหิ่ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
133 บ้านเขาอีส้าน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
134 วัดเขาถ้ำกุญชร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
135 บ้านหนองตาเนิด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
136 บ้านเก่าต้นมะค่า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
137 บ้านโป่ง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
138 ประชาพัฒนาวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
139 วัดคุ้งกระถิน (ราษฎร์สามัคคีอุทิศ) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
140 วัดพิบูลวนาราม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
141 วัดสนามสุทธาวาส 0 0 0 0 0 0 0 1 0
142 วัดหนามพุงดอ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
143 กองทัพบกอุปถัมภ์ โยธินวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 พิบูลสงครามอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 วัดเหนือวน (ประชาอุทิศ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 241 194 161 596 685 307 139 118 1,131