สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ราชบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 38 18 11 67 70 15 4 1 89
2 อนุบาลราชบุรี 29 16 7 52 50 10 3 4 63
3 บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 11 13 10 34 45 8 2 3 55
4 อนุบาลปากท่อ 8 5 5 18 19 12 6 8 37
5 บ้านโป่งกระทิงบน 8 2 11 21 18 13 6 5 37
6 รุจิรพัฒน์ 6 12 4 22 18 8 3 2 29
7 วัดเขาปิ่นทอง 6 8 2 16 18 4 3 2 25
8 วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 5 2 4 11 11 4 0 4 15
9 วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 5 1 0 6 6 3 1 0 10
10 วัดห้วยไผ่ 5 0 2 7 9 1 2 2 12
11 วัดยางงาม 5 0 1 6 5 3 0 0 8
12 วัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 4 5 3 12 8 6 3 4 17
13 บ้านตะโกล่าง 4 3 4 11 13 6 1 3 20
14 มหาราช7 3 7 3 13 13 8 12 4 33
15 วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 3 6 1 10 8 5 3 2 16
16 ไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) 3 3 1 7 10 2 2 2 14
17 บ้านห้วยยางโทน 3 2 1 6 5 6 3 1 14
18 ดรุณาราชบุรี 3 1 3 7 7 5 2 1 14
19 นารีวิทยา 3 1 1 5 7 1 0 0 8
20 วัดไผ่ล้อม (เจริญราษฎร์วิทยาคม) 3 1 1 5 6 0 0 0 6
21 วัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) 3 0 0 3 4 1 1 0 6
22 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) 2 7 3 12 15 9 4 3 28
23 ชุมชนบ้านบ่อ 2 3 2 7 7 5 0 2 12
24 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 2 3 2 7 6 3 0 0 9
25 วัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) 2 3 1 6 9 5 1 0 15
26 วัดพเนินพลู 2 2 2 6 5 6 3 3 14
27 บ้านเบิกไพร 2 2 1 5 7 3 4 0 14
28 บ้านหนองขาม 2 2 0 4 6 2 0 0 8
29 บ้านหินสี(สาขาบ้านลานคา) 2 2 0 4 5 1 0 2 6
30 วัดโสดาประดิษฐาราม 2 1 0 3 5 0 0 0 5
31 บ้านหินสี 2 1 0 3 3 1 0 0 4
32 บ้านทุ่งแฝก 2 0 1 3 3 1 0 0 4
33 กองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 2 0 1 3 3 0 0 0 3
34 บ้านหนองปากชัฎ 2 0 0 2 4 1 0 0 5
35 วัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล) 2 0 0 2 3 1 0 2 4
36 วัดพิกุลทอง 1 2 4 7 4 5 3 0 12
37 วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม 1 2 0 3 6 3 0 1 9
38 บ้านมะขามเอน 1 2 0 3 4 0 1 0 5
39 วัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร) 1 1 1 3 4 2 2 2 8
40 อนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) 1 1 1 3 4 1 0 1 5
41 บ้านทุ่งแจง 1 1 0 2 3 4 0 0 7
42 วัดหนองตาหลวง 1 1 0 2 2 1 0 0 3
43 วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 1 0 2 3 10 3 5 2 18
44 วัดด่านทับตะโก 1 0 2 3 2 1 5 3 8
45 วัดปากท่อ (ปากท่อวิทยาคาร) 1 0 1 2 4 5 2 2 11
46 วัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 1 0 1 2 3 1 0 1 4
47 บ้านหนองจอก (จิตติ-บุญศรี) 1 0 0 1 2 1 0 0 3
48 บ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
49 บ้านรางเฆ่ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
50 บ้านหนองขนาก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 วัดท่าโขลง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 วัดสูงเนินราษฎรบำรุง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 ชุมชนวัดรางบัว 0 5 3 8 5 7 3 1 15
54 บ้านท่ามะขาม 0 4 4 8 11 0 1 3 12
55 บ้านหุบพริก 0 3 2 5 5 1 0 1 6
56 บ้านวังปลา 0 3 0 3 4 3 0 0 7
57 อนุบาลจอมบึง 0 2 1 3 3 4 2 0 9
58 วัดบางกระ 0 2 1 3 2 5 2 4 9
59 สีวะรา 0 1 3 4 3 5 1 0 9
60 บ้านห้วยศาลา 0 1 2 3 4 2 2 2 8
61 ธรรมศาสตร์-จุฬา 2 0 1 1 2 3 8 5 1 16
62 บ้านหนองไผ่ อ.ปากท่อ 0 1 1 2 2 2 0 3 4
63 บ้านหนองนกกะเรียน 0 1 0 1 2 2 2 2 6
64 บ้านห้วยท่าช้าง 0 1 0 1 2 2 0 0 4
65 ชุมชนวัดคูบัว 0 1 0 1 2 0 0 0 2
66 บ้านลำพระ 0 1 0 1 1 4 1 1 6
67 บ้านไพรสะเดา 0 1 0 1 1 2 0 0 3
68 บ้านร่องเจริญ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
69 วัดนาขุนแสน 0 1 0 1 1 1 0 0 2
70 สินแร่สยาม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
71 อนุบาลเมืองราชบุรี 0 1 0 1 1 0 1 0 2
72 บ้านหนองศาลเจ้า 0 1 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านเขาถ้ำ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
74 อนุบาลสวนผึ้ง 0 0 3 3 5 2 5 4 12
75 วัดวังมะนาว 0 0 3 3 4 2 0 0 6
76 กลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) 0 0 2 2 3 1 0 0 4
77 วัดหนองพันจันทร์ 0 0 2 2 2 1 1 0 4
78 วัดโพธิ์ดก 0 0 2 2 2 0 1 1 3
79 บ้านหนองแร้ง 0 0 2 2 2 0 0 0 2
80 บ้านพุบอนบน 0 0 2 2 1 2 1 1 4
81 วัดสันติการาม 0 0 1 1 4 2 0 1 6
82 บ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) 0 0 1 1 3 4 2 1 9
83 บ้านยางคู่ 0 0 1 1 3 2 0 0 5
84 บ้านโป่งกระทิงล่าง 0 0 1 1 2 2 1 0 5
85 วัดหนองบัวค่าย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
86 สุริยวงศ์ 0 0 1 1 1 2 0 1 3
87 วัดยอดสุวรรณคีรี 0 0 1 1 1 2 0 0 3
88 บ้านหัวเขาจีน 0 0 1 1 1 1 1 0 3
89 เรืองวิทย์พระหฤทัย 0 0 1 1 1 1 0 2 2
90 บ้านพุตะเคียน 0 0 1 1 1 0 1 0 2
91 วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
92 สมนึกวิทิศวรการ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
93 บ้านโกรกสิงขร 0 0 1 1 0 3 1 0 4
94 วัดบ้านกล้วย (เฟื้อราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1 0 2 0 0 2
95 บ้านสวนผึ้ง 0 0 1 1 0 0 1 0 1
96 บ้านหนองวัวดำ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
97 บ้านห้วยผาก 0 0 0 0 3 0 0 0 3
98 บ้านพุเกตุ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
99 อนุบาลบ้านคา 0 0 0 0 2 1 2 0 5
100 วัดห้วยหมู 0 0 0 0 2 1 0 0 3
101 บ้านเขาถ่าน 0 0 0 0 1 4 0 0 5
102 บ้านรางม่วง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
103 บ้านชัฎหนองหมี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
104 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
105 บ้านหนองลังกา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
106 บ้านเขาพระเอก 0 0 0 0 1 0 2 0 3
107 บ้านแม่ประจัน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
108 โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
109 บ้านท่ายาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
110 บ้านพุคาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
111 วัดดอนแจง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
112 วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
113 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
114 วัดห้วยตะแคง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
115 วัดอัมพวัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
116 วันครู 2503 0 0 0 0 1 0 0 0 1
117 วัดท้ายเมือง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
118 วัดเวียงทุน 0 0 0 0 0 3 0 0 3
119 บ้านเขาช้าง 0 0 0 0 0 2 0 1 2
120 บ้านหนองโก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
121 บ้านโป่งเจ็ด 0 0 0 0 0 1 2 2 3
122 วัดราษฎร์สมานฉันท์ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
123 บ้านไทรงาม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
124 วัดศรัทธาราษฎร์ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
125 วัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
126 น้ำตกห้วยสวนพลู 0 0 0 0 0 1 0 0 1
127 วัดดอนทราย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
128 บ้านหนองบัวหิ่ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
129 บ้านเขาอีส้าน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
130 วัดเขาถ้ำกุญชร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
131 บ้านหนองตาเนิด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
132 บ้านเก่าต้นมะค่า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
133 บ้านโป่ง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
134 ประชาพัฒนาวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
135 วัดคุ้งกระถิน (ราษฎร์สามัคคีอุทิศ) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
136 วัดพิบูลวนาราม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
137 วัดสนามสุทธาวาส 0 0 0 0 0 0 0 1 0
138 วัดหนามพุงดอ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
139 วัดใหม่นครบาล 0 0 0 0 0 0 0 1 0
140 กองทัพบกอุปถัมภ์ โยธินวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 203 176 149 528 608 296 138 116 1,042