สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นาคดีอนุสรณ์ 39 25 18 82 97 37 18 21 152
2 วัดแพรกษา 18 12 8 38 50 29 15 13 94
3 วัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 15 16 6 37 45 13 16 15 74
4 วัดชมนิมิตร 13 7 1 21 22 15 7 6 44
5 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม 13 6 6 25 39 18 10 8 67
6 วัดด่านสำโรง 10 6 8 24 33 23 10 12 66
7 คลองใหม่ 8 9 10 27 37 19 13 15 69
8 วัดใหญ่ 7 5 0 12 22 18 8 10 48
9 อัสสัมชัญสมุทรปราการ 7 4 3 14 12 3 6 3 21
10 วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 6 7 3 16 27 17 11 15 55
11 วัดแหลมฟ้าผ่า 6 5 3 14 18 17 9 10 44
12 วัดไตรสามัคคี 5 8 3 16 19 29 17 17 65
13 เอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 5 7 7 19 26 20 14 8 60
14 อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 5 4 11 20 27 26 12 13 65
15 บ้านคลองหลวง 4 6 5 15 28 19 8 13 55
16 วัดโยธินประดิษฐ์ 4 6 2 12 12 20 14 10 46
17 อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 4 4 1 9 16 14 3 11 33
18 คลองมหาวงก์ 4 3 4 11 22 15 14 11 51
19 วัดบางหญ้าแพรก 4 1 2 7 19 26 15 10 60
20 อำนวยวิทย์ 4 1 1 6 19 4 2 8 25
21 วัดสวนส้ม 3 5 4 12 21 24 9 10 54
22 คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 3 4 13 20 25 23 14 16 62
23 พลอยจาตุรจินดา 3 3 2 8 11 10 8 15 29
24 วัดสุขกร 3 3 2 8 10 8 6 7 24
25 คลองแสนสุข 3 2 1 6 10 14 15 13 39
26 คลองนาเกลือน้อย 3 2 0 5 16 5 3 4 24
27 พิบูลประชาบาล 3 2 0 5 11 9 13 13 33
28 เซนต์โยเซฟบางนา 3 2 0 5 4 3 0 0 7
29 สุขเจริญผลแพรกษา 3 0 2 5 10 14 10 8 34
30 วัดคลองเก้า 3 0 1 4 9 14 7 10 30
31 ศรีวิทยาปากน้ำ 2 6 1 9 22 14 16 4 52
32 วัดไตรมิตรวราราม 2 5 6 13 23 21 14 9 58
33 พร้านีลวัชระ 2 3 4 9 14 13 17 8 44
34 ป้อมพระจุลจอมเกล้า 2 3 4 9 11 14 6 13 31
35 คลองบางปิ้ง 2 2 2 6 15 17 15 6 47
36 ราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2 1 3 6 12 8 4 5 24
37 วัดบางฝ้าย 1 4 2 7 17 11 9 9 37
38 วัดครุนอก 1 3 2 6 7 14 14 5 35
39 วัดบางน้ำผึ้งใน 1 3 2 6 2 10 15 24 27
40 สุขเจริญผล 1 2 3 6 8 14 21 10 43
41 อนุบาลสุขสวัสดิ์ 1 1 5 7 13 15 15 11 43
42 ศิริวิทยา 1 1 1 3 7 7 2 4 16
43 คลองเสาธง 1 1 1 3 6 10 17 15 33
44 วัดแค 1 1 0 2 7 10 12 10 29
45 วัดคู่สร้าง 1 1 0 2 7 9 6 6 22
46 วัดบางนางเกรง 1 1 0 2 6 9 8 7 23
47 บุรารักษ์ 1 1 0 2 5 9 10 8 24
48 วัดบางโปรง 1 1 0 2 4 6 11 5 21
49 ดรุณรัตน์ 1 0 2 3 7 10 14 8 31
50 วัดบางหัวเสือ 1 0 1 2 9 13 5 10 27
51 เทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า 1 0 0 1 8 5 3 2 16
52 วัดสำโรงเหนือ 1 0 0 1 4 4 0 5 8
53 วัดป่าเกด 1 0 0 1 2 4 9 6 15
54 อนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ 1 0 0 1 2 2 3 3 7
55 เซนต์แมรี่ 1 0 0 1 1 5 7 6 13
56 ป้วยฮั้ว 0 2 2 4 8 6 3 0 17
57 คลองสำโรง 0 2 0 2 13 9 10 8 32
58 อาษาวิทยา 0 1 2 3 8 12 6 5 26
59 เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) 0 1 2 3 5 9 7 6 21
60 อนุบาลเทศบาลด่านสำโรง 0 1 1 2 6 6 5 6 17
61 ศึกษาสรรค์ 0 1 1 2 5 7 5 8 17
62 นพคุณวิทยา 0 1 1 2 5 5 9 8 19
63 ชุมชนวัดสาขลา 0 1 1 2 3 5 5 6 13
64 วัดบางด้วน 0 1 1 2 1 5 3 3 9
65 ทรงวิทยา 0 1 0 1 10 15 16 10 41
66 ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 7 9 8 9 24
67 วัดครุใน 0 1 0 1 6 2 7 1 15
68 วัดคลองมอญ 0 1 0 1 3 6 9 11 18
69 ทรงสรรพวิทย์ 0 1 0 1 2 8 14 10 24
70 เฉลิมไฉไลวิทยา 0 1 0 1 2 5 1 6 8
71 ประภามนตรี 2 0 1 0 1 1 2 8 2 11
72 เทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) 0 0 2 2 5 8 9 5 22
73 ดิษลี 0 0 2 2 5 3 2 3 10
74 วัดมหาวงษ์ 0 0 1 1 7 14 8 5 29
75 คลองบางปู 0 0 1 1 4 10 12 11 26
76 วัดบางกอบัว 0 0 1 1 3 1 0 3 4
77 สุมานัน 0 0 1 1 2 7 3 0 12
78 วัดราษฎร์รังสรรค์ 0 0 1 1 2 7 2 4 11
79 วัดท้องคุ้ง 0 0 1 1 2 4 9 7 15
80 วัดศรีคงคาราม 0 0 1 1 2 1 2 1 5
81 แพรกษาวิเทศศึกษา 0 0 1 1 1 0 2 0 3
82 วัดแหลม 0 0 0 0 5 2 8 11 15
83 บ้านบางจาก 0 0 0 0 4 4 1 3 9
84 วัดกองแก้ว 0 0 0 0 3 7 6 4 16
85 บ้านขุนสมุทรไทย 0 0 0 0 3 6 7 7 16
86 อนุบาลเทศบาลบางเมือง 0 0 0 0 3 4 1 1 8
87 คลองสองพี่น้อง 0 0 0 0 2 10 9 10 21
88 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 0 0 0 0 1 9 10 10 20
89 วัดบางกระสอบ 0 0 0 0 1 7 5 4 13
90 วัดบางน้ำผึ้งนอก 0 0 0 0 1 6 5 8 12
91 ซิกข์วิทยาลัย 0 0 0 0 1 4 3 4 8
92 วัดรวก 0 0 0 0 1 1 2 1 4
93 เซนต์ราฟาแอล 0 0 0 0 1 1 1 0 3
94 วัดคันลัด 0 0 0 0 1 0 1 1 2
95 วัดกลาง 0 0 0 0 0 7 7 4 14
96 นิลรัตน์อนุสรณ์ 0 0 0 0 0 6 9 2 15
97 วัดบางขมิ้น 0 0 0 0 0 6 4 9 10
98 วัดปุณหังสนาวาส 0 0 0 0 0 5 4 5 9
99 วัดบางกะเจ้ากลาง 0 0 0 0 0 3 1 1 4
100 ฉัตรทิพย์เทพวิทยา 0 0 0 0 0 2 1 3 3
101 บ้านขุนสมุทร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
รวม 242 223 189 654 1,081 1,017 810 750 2,908