สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นาคดีอนุสรณ์ 37 25 17 79 91 36 18 21 145
2 วัดแพรกษา 18 11 8 37 49 28 15 13 92
3 วัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 15 15 6 36 44 13 16 15 73
4 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม 13 5 5 23 35 18 9 8 62
5 วัดชมนิมิตร 11 5 1 17 17 14 7 6 38
6 อัสสัมชัญสมุทรปราการ 7 4 3 14 12 3 6 3 21
7 วัดด่านสำโรง 7 2 2 11 23 17 9 12 49
8 คลองใหม่ 6 8 10 24 33 19 12 15 64
9 วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 6 7 3 16 27 17 11 15 55
10 วัดแหลมฟ้าผ่า 5 5 3 13 17 17 9 10 43
11 เอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 4 5 7 16 23 18 13 8 54
12 อำนวยวิทย์ 4 1 1 6 19 4 2 8 25
13 วัดโยธินประดิษฐ์ 3 6 2 11 10 20 14 10 44
14 คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 3 4 13 20 25 23 14 16 62
15 อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 3 3 6 12 19 24 12 13 55
16 พลอยจาตุรจินดา 3 3 2 8 11 10 8 15 29
17 เซนต์โยเซฟบางนา 3 2 0 5 4 3 0 0 7
18 วัดบางหญ้าแพรก 3 1 1 5 16 26 15 10 57
19 พิบูลประชาบาล 3 1 0 4 10 8 13 13 31
20 คลองมหาวงก์ 3 0 2 5 13 15 14 11 42
21 สุขเจริญผลแพรกษา 3 0 2 5 10 14 10 8 34
22 วัดคลองเก้า 3 0 1 4 9 13 6 10 28
23 บ้านคลองหลวง 2 6 3 11 24 19 8 13 51
24 ศรีวิทยาปากน้ำ 2 6 1 9 22 14 16 4 52
25 วัดสวนส้ม 2 3 4 9 19 21 9 10 49
26 วัดสุขกร 2 3 2 7 8 7 6 7 21
27 วัดใหญ่ 2 3 0 5 14 17 8 10 39
28 คลองบางปิ้ง 2 2 1 5 10 15 15 6 40
29 ราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2 1 3 6 12 8 4 5 24
30 วัดไตรมิตรวราราม 1 5 6 12 22 21 14 9 57
31 พร้านีลวัชระ 1 3 3 7 12 13 17 8 42
32 วัดครุนอก 1 3 2 6 7 14 14 5 35
33 วัดบางน้ำผึ้งใน 1 3 2 6 2 10 15 24 27
34 ป้อมพระจุลจอมเกล้า 1 2 4 7 9 12 6 13 27
35 สุขเจริญผล 1 2 3 6 8 14 21 10 43
36 คลองแสนสุข 1 2 1 4 8 14 15 13 37
37 อนุบาลสุขสวัสดิ์ 1 1 5 7 12 12 15 11 39
38 วัดบางฝ้าย 1 1 2 4 13 9 6 9 28
39 ศิริวิทยา 1 1 1 3 7 7 2 4 16
40 คลองเสาธง 1 1 1 3 6 10 17 15 33
41 บุรารักษ์ 1 1 0 2 5 9 10 8 24
42 วัดบางโปรง 1 1 0 2 4 6 11 5 21
43 ดรุณรัตน์ 1 0 2 3 7 10 14 8 31
44 เทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า 1 0 0 1 8 5 3 2 16
45 วัดสำโรงเหนือ 1 0 0 1 4 2 0 5 6
46 วัดป่าเกด 1 0 0 1 2 4 9 6 15
47 อนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ 1 0 0 1 2 2 3 3 7
48 เซนต์แมรี่ 1 0 0 1 1 5 7 6 13
49 วัดไตรสามัคคี 0 5 3 8 11 27 16 17 54
50 ป้วยฮั้ว 0 2 2 4 8 6 3 0 17
51 อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 0 2 1 3 9 14 3 11 26
52 คลองสำโรง 0 2 0 2 13 9 10 8 32
53 อาษาวิทยา 0 1 2 3 8 12 6 5 26
54 เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) 0 1 2 3 5 9 7 6 21
55 อนุบาลเทศบาลด่านสำโรง 0 1 1 2 6 6 5 6 17
56 ศึกษาสรรค์ 0 1 1 2 5 7 5 8 17
57 นพคุณวิทยา 0 1 1 2 5 5 9 8 19
58 ชุมชนวัดสาขลา 0 1 1 2 3 5 5 6 13
59 วัดบางด้วน 0 1 1 2 1 5 3 3 9
60 คลองนาเกลือน้อย 0 1 0 1 12 5 3 4 20
61 ทรงวิทยา 0 1 0 1 10 15 16 10 41
62 ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 7 9 8 9 24
63 วัดคู่สร้าง 0 1 0 1 6 9 6 6 21
64 วัดครุใน 0 1 0 1 5 2 7 1 14
65 วัดคลองมอญ 0 1 0 1 3 6 9 11 18
66 วัดบางนางเกรง 0 1 0 1 2 9 8 7 19
67 ทรงสรรพวิทย์ 0 1 0 1 2 8 14 10 24
68 เฉลิมไฉไลวิทยา 0 1 0 1 2 5 1 6 8
69 ประภามนตรี 2 0 1 0 1 1 2 8 2 11
70 เทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) 0 0 2 2 5 8 9 5 22
71 ดิษลี 0 0 2 2 5 3 2 3 10
72 วัดมหาวงษ์ 0 0 1 1 7 14 8 5 29
73 วัดบางกอบัว 0 0 1 1 3 1 0 3 4
74 สุมานัน 0 0 1 1 2 7 3 0 12
75 วัดราษฎร์รังสรรค์ 0 0 1 1 2 7 2 4 11
76 วัดท้องคุ้ง 0 0 1 1 2 4 9 7 15
77 วัดศรีคงคาราม 0 0 1 1 2 1 2 1 5
78 แพรกษาวิเทศศึกษา 0 0 1 1 1 0 2 0 3
79 วัดบางหัวเสือ 0 0 0 0 5 12 5 10 22
80 วัดแค 0 0 0 0 5 10 12 10 27
81 วัดแหลม 0 0 0 0 5 2 8 11 15
82 คลองบางปู 0 0 0 0 3 10 12 11 25
83 วัดกองแก้ว 0 0 0 0 3 7 6 4 16
84 บ้านขุนสมุทรไทย 0 0 0 0 3 6 7 7 16
85 อนุบาลเทศบาลบางเมือง 0 0 0 0 3 4 1 1 8
86 บ้านบางจาก 0 0 0 0 3 3 1 3 7
87 คลองสองพี่น้อง 0 0 0 0 2 10 9 10 21
88 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 0 0 0 0 1 9 10 10 20
89 วัดบางกระสอบ 0 0 0 0 1 7 5 4 13
90 ซิกข์วิทยาลัย 0 0 0 0 1 4 3 4 8
91 วัดรวก 0 0 0 0 1 1 2 1 4
92 เซนต์ราฟาแอล 0 0 0 0 1 1 1 0 3
93 วัดคันลัด 0 0 0 0 1 0 1 1 2
94 วัดกลาง 0 0 0 0 0 7 7 4 14
95 นิลรัตน์อนุสรณ์ 0 0 0 0 0 6 9 2 15
96 วัดบางขมิ้น 0 0 0 0 0 6 4 9 10
97 วัดบางน้ำผึ้งนอก 0 0 0 0 0 5 5 8 10
98 วัดปุณหังสนาวาส 0 0 0 0 0 5 4 5 9
99 วัดบางกะเจ้ากลาง 0 0 0 0 0 3 1 1 4
100 ฉัตรทิพย์เทพวิทยา 0 0 0 0 0 2 1 3 3
101 บ้านขุนสมุทร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
รวม 196 191 167 554 956 981 801 750 2,738