สรุปเหรียญรางวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นาคดีอนุสรณ์ 97 37 18 21 152
2 วัดแพรกษา 50 29 15 13 94
3 วัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 45 13 16 15 74
4 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม 39 18 10 8 67
5 คลองใหม่ 37 19 13 15 69
6 วัดด่านสำโรง 33 23 10 12 66
7 บ้านคลองหลวง 28 19 8 13 55
8 อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 27 26 12 13 65
9 วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 27 17 11 15 55
10 เอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 26 20 14 8 60
11 คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 25 23 14 16 62
12 วัดไตรมิตรวราราม 23 21 14 9 58
13 วัดใหญ่ 22 18 8 10 48
14 คลองมหาวงก์ 22 15 14 11 51
15 วัดชมนิมิตร 22 15 7 6 44
16 ศรีวิทยาปากน้ำ 22 14 16 4 52
17 วัดสวนส้ม 21 24 9 10 54
18 วัดไตรสามัคคี 19 29 17 17 65
19 วัดบางหญ้าแพรก 19 26 15 10 60
20 อำนวยวิทย์ 19 4 2 8 25
21 วัดแหลมฟ้าผ่า 18 17 9 10 44
22 วัดบางฝ้าย 17 11 9 9 37
23 อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 16 14 3 11 33
24 คลองนาเกลือน้อย 16 5 3 4 24
25 คลองบางปิ้ง 15 17 15 6 47
26 พร้านีลวัชระ 14 13 17 8 44
27 อนุบาลสุขสวัสดิ์ 13 15 15 11 43
28 คลองสำโรง 13 9 10 8 32
29 วัดโยธินประดิษฐ์ 12 20 14 10 46
30 ราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 12 8 4 5 24
31 อัสสัมชัญสมุทรปราการ 12 3 6 3 21
32 ป้อมพระจุลจอมเกล้า 11 14 6 13 31
33 พลอยจาตุรจินดา 11 10 8 15 29
34 พิบูลประชาบาล 11 9 13 13 33
35 ทรงวิทยา 10 15 16 10 41
36 คลองแสนสุข 10 14 15 13 39
37 สุขเจริญผลแพรกษา 10 14 10 8 34
38 วัดสุขกร 10 8 6 7 24
39 วัดคลองเก้า 9 14 7 10 30
40 วัดบางหัวเสือ 9 13 5 10 27
41 สุขเจริญผล 8 14 21 10 43
42 อาษาวิทยา 8 12 6 5 26
43 ป้วยฮั้ว 8 6 3 0 17
44 เทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า 8 5 3 2 16
45 วัดครุนอก 7 14 14 5 35
46 วัดมหาวงษ์ 7 14 8 5 29
47 ดรุณรัตน์ 7 10 14 8 31
48 วัดแค 7 10 12 10 29
49 ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง 7 9 8 9 24
50 วัดคู่สร้าง 7 9 6 6 22
51 ศิริวิทยา 7 7 2 4 16
52 คลองเสาธง 6 10 17 15 33
53 วัดบางนางเกรง 6 9 8 7 23
54 อนุบาลเทศบาลด่านสำโรง 6 6 5 6 17
55 วัดครุใน 6 2 7 1 15
56 บุรารักษ์ 5 9 10 8 24
57 เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) 5 9 7 6 21
58 เทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) 5 8 9 5 22
59 ศึกษาสรรค์ 5 7 5 8 17
60 นพคุณวิทยา 5 5 9 8 19
61 ดิษลี 5 3 2 3 10
62 วัดแหลม 5 2 8 11 15
63 คลองบางปู 4 10 12 11 26
64 วัดบางโปรง 4 6 11 5 21
65 บ้านบางจาก 4 4 1 3 9
66 วัดสำโรงเหนือ 4 4 0 5 8
67 เซนต์โยเซฟบางนา 4 3 0 0 7
68 วัดกองแก้ว 3 7 6 4 16
69 วัดคลองมอญ 3 6 9 11 18
70 บ้านขุนสมุทรไทย 3 6 7 7 16
71 ชุมชนวัดสาขลา 3 5 5 6 13
72 อนุบาลเทศบาลบางเมือง 3 4 1 1 8
73 วัดบางกอบัว 3 1 0 3 4
74 วัดบางน้ำผึ้งใน 2 10 15 24 27
75 คลองสองพี่น้อง 2 10 9 10 21
76 ทรงสรรพวิทย์ 2 8 14 10 24
77 สุมานัน 2 7 3 0 12
78 วัดราษฎร์รังสรรค์ 2 7 2 4 11
79 เฉลิมไฉไลวิทยา 2 5 1 6 8
80 วัดท้องคุ้ง 2 4 9 7 15
81 วัดป่าเกด 2 4 9 6 15
82 อนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ 2 2 3 3 7
83 วัดศรีคงคาราม 2 1 2 1 5
84 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 1 9 10 10 20
85 วัดบางกระสอบ 1 7 5 4 13
86 วัดบางน้ำผึ้งนอก 1 6 5 8 12
87 เซนต์แมรี่ 1 5 7 6 13
88 วัดบางด้วน 1 5 3 3 9
89 ซิกข์วิทยาลัย 1 4 3 4 8
90 ประภามนตรี 2 1 2 8 2 11
91 วัดรวก 1 1 2 1 4
92 เซนต์ราฟาแอล 1 1 1 0 3
93 แพรกษาวิเทศศึกษา 1 0 2 0 3
94 วัดคันลัด 1 0 1 1 2
95 วัดกลาง 0 7 7 4 14
96 นิลรัตน์อนุสรณ์ 0 6 9 2 15
97 วัดบางขมิ้น 0 6 4 9 10
98 วัดปุณหังสนาวาส 0 5 4 5 9
99 วัดบางกะเจ้ากลาง 0 3 1 1 4
100 ฉัตรทิพย์เทพวิทยา 0 2 1 3 3
101 บ้านขุนสมุทร 0 1 0 0 1
รวม 1,081 1,017 810 750 2,908